Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Služby knihovny

Služby knihovny

Knihovna má ve svém fondu přes 28 000 svazků knih, 45 titulů novin a časopisů, mluvené slovo na CD, stolní hry a didaktické hračky. Buduje univerzální a informační knihovní fond se zřetelem ke kulturním hodnotám, vzdělávacím, informačním a rekreačním potřebám občanů. 

Poskytujeme tyto služby:

 • absenční půjčování knih, časopisů, audioknih, hudebnin, stolních her a didaktických hraček,
 • prezenční půjčování nejnovějších čísel periodik,
 • půjčování zvukových nahrávek pro zrakově postižené uživatele,
 • zajišťování literatury, kterou nemá knihovna ve svém fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven,
 • bibliograficko-informační služba – právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírka zákonů ad.,
 • zpřístupnění internetu uživatelům na 5 počítačích,
 • reprografické služby,
 • informační lekce a besedy o knihách pro mateřské, základní a střední školy a exkurze dle požadavků pedagogů,
 • výuka pro školy – práce s encyklopediemi, databázemi aj.,
 • besedy, přednášky a workshopy pro veřejnost,
 • výstavy a soutěže,
 • konzultační středisko Virtuální univerzity 3. věku,
 • donášková služba starším nebo imobilním občanům,
 • on-line informační služby,
 • on-line rezervační služba, prolongace,
 • výměnná burza knih,
 • knihobudka,
 • biblioschránka.

Časopisy a denní tisk

Donášková služba

Starším, nemocným či imobilním čtenářům nabízíme donáškovou službu knih přímo domů. Obracet se můžete na tel. číslo 778 532 965 nebo na e-mail dospele@knihovnarymarov.cz.

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k půjčování literatury pro všechny typy knihoven. Jejím prostřednictvím lze zajistit výpůjčky dokumentů od partnerských knihoven v případě, kdy čtenář žádá dokument, který místní knihovna nevlastní.

Knihovnám poskytujeme meziknihovní výpůjční služby zdarma. Výpůjčky z knihoven bruntálského regionu zajišťujeme pro čtenáře zdarma, MVS z vědeckých knihoven ČR jsou zpoplatněny částkou 100 korun.

Dokumenty s popisem žádané knihy můžete objednávat prostřednictvím e-mailu dospele@knihovnarymarov.cz. Výpůjční doba je obvykle 30 dní. Pokud o knihu nejeví zájem další čtenář, může být i prodloužena.

Veřejný internet

Registrovaní i neregistrovaní návštěvníci knihovny mají přístup k veřejnému internetu na čtyřech počítačích v umístěných čítárně a jednom v půjčovně pro děti. Počítače jsou k dispozici v provozní době knihovny nejen pro vyhledávání na internetu, ale i pro skenování a tisk dokumentů. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat Provozní řád pro práci s počítačem a internetem.

Biblioschránka

Před hlavním vstupem do budovy na ulici Julia Sedláka 18 najdou čtenáři biblioschránku. Knížky mohou jejím prostřednictvím vrátit kdykoliv – třeba o víkendu nebo ve všední den večer, kdy už je půjčovna zavřená. Biblioschránka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je zajištěna proti nepříznivému počasí, útokům vandalů i zlodějů.

Biblioschránku pravidelně vybíráme, knihy jsou tudíž čtenáři odepsány z konta hned následující pracovní den. Přesto doporučujeme ověřit si jejich odepsání ze čtenářského konta, např. přes on-line přístup nebo telefonicky. Případné upomínky, které se váží k vráceným knihám, zůstávají evidovány a účtují se při osobní návštěvě čtenáře v knihovně. V případě, že je vrácená kniha poškozena, zůstane zapsána ve čtenářském kontě až do vyřešení vzniklé škody.

Vracení prostřednictvím biblioschránek se vztahuje na knihy a časopisy, nikoliv na audioknihy (CD) nebo stolní hry. Osobní vracení se vyžaduje i u dokumentů zapůjčených z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Biblioschránka je určena pouze k vracení vypůjčených dokumentů z knihovního fondu, nikoliv pro odkládání knížek vyřazených z domácích knihovniček.

Knihobudka

Na konci dubna 2016 byla do pergoly u dětského hřiště ve Flemmichově zahradě umístěna naše první knihobudka. Pro knihovnu ji vyrobil Jáchym Panáček a skvěle sloužila pět let. V červenci 2021 ji na tomtéž místě vystřídala nová knihobudka z dílny Josefa Kužely. Pravidla jejího používání jsou jednoduchá – vyberte si knížku nebo časopis, přečtěte si je a vraťte. Pokud se vám podaří do knihy začíst, vezměte si ji domů a vraťte po přečtení. Pokud se vám knížka hodně líbí a chcete si ji nechat, nic se neděje, knihobudku průběžně doplňujeme.

Virtuální univerzita 3. věku

Senioři mohou od roku 2012 navštěvovat Konzultační středisko VU3V v rýmařovské knihovně. Virtuální univerzitu třetího věku organizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (více na e-senior.czu.cz). Studenti si vybírají z kurzů zpracovaných formou videopřednášek a vypracovávají testy. Studium je šestisemestrální, ukončené osvědčením o absolutoriu.

Přihlašování: osobně v knihovně, tel. 778 532 965