Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Pro studenty

Pro studenty

Půjčovna pro dospělé, čítárna

Studenti středních a vysokých škol mohou využívat všech služeb půjčovny pro dospělé, která je umístěna v pravém křídle přízemí budovy, a čítárny v levém křídle. Studenti do 15 let ocení i nabídku fondu z půjčovny pro děti a mládež (modrá: 12–15 let).

Půjčovna pro dospělé nabízí kvalitní fond ve volném výběru, beletrie je řazena abecedně podle příjmení autorů a naučná literatura tematicky podle Mezinárodního desetinného třízení. Lepší orientaci v žánrech beletrie nabízí systém piktogramů.

Pro studenty | Městská knihovna Rýmařov

Zvlášť jsou vyčleněny detektivky, četba k maturitě, novinky a knihovnické tipy. Regionální knihovnické centrum pravidelně zasílá výměnný fond. V čítárně jsou umístěny audioknihy, stolní hry, časopisy a denní tisk, poezie, cizojazyčná a regionální literatura, komiksy. Studentům je k dispozici šest počítačů s připojením na internet, skener, tiskárna a kopírka (služby jsou zpoplatněny dle ceníku). Cennou službou je MVS (meziknihovní výpůjční služba); mezi knihovnami spadajícími pod Regionální knihovnické centrum Bruntál je poskytována zdarma, výpůjčky z vědeckých knihoven jsou zpoplatněny částkou 100 korun.

Pro samoobslužné vracení knih slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu biblioschránka u hlavního vchodu do knihovny. Knihovna také zajišťuje doplňování knihobudky ve Flemmichově zahradě.

Registrace: Čtenářem se student stává po vyplnění přihlášky (v případě dětí do 15 let musí přihlášku potvrdit zákonný zástupce, student starší 15 let předloží platný občanský průkaz nebo pas) a vystavení čtenářského průkazu dle Knihovního řádu. Platnost registrace je dvanáct měsíců. Registrační poplatek pro studenty činí 50 korun, poplatek za ztrátu průkazky a vystavení nové je 10 korun.

Kontakt:

Petra Klimentová – MVS

tel.: 554 212 566, 778 532 965

dospele@knihovnarymarov.cz

Mgr. Zdenka Nesetová

tel.: 554 212 566, 778 532 965

akvizice@knihovnarymarov.cz