Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Pro seniory

Pro seniory

Půjčovna pro dospělé, čítárna

Senioři mohou využívat všech služeb půjčovny pro dospělé, která je umístěna v pravém křídle přízemí budovy, a čítárny v levém křídle budovy. Půjčovna pro dospělé nabízí kvalitní fond ve volném výběru, beletrie je řazena abecedně podle příjmení autorů a naučná literatura tematicky podle Mezinárodního desetinného třízení. Lepší orientaci v žánrech beletrie nabízí systém piktogramů.

Pro seniory | Městská knihovna Rýmařov

Zvlášť jsou vyčleněny detektivky, novinky a knihovnické tipy. Regionální knihovnické centrum pravidelně zasílá výměnný fond. V čítárně jsou umístěny audioknihy, stolní hry, časopisy a denní tisk, poezie, cizojazyčná a regionální literatura, komiksy. K dispozici je také šest počítačů s připojením na internet, skener, tiskárna a kopírka (služby jsou zpoplatněny dle ceníku). Lze využít i MVS (meziknihovní výpůjční službu); mezi knihovnami spadajícími pod Regionální knihovnické centrum Bruntál je poskytována zdarma, výpůjčky z vědeckých knihoven jsou zpoplatněny částkou 100 korun.

Pro samoobslužné vracení knih slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu biblioschránka u hlavního vchodu do knihovny. Knihovna také zajišťuje doplňování knihobudky ve Flemmichově zahradě.

Speciální službou pro seniory je Virtuální univerzita 3. věkudonášková služba.

Registrace: Čtenářem se senior stává po vyplnění přihlášky a vystavení čtenářského průkazu dle Knihovního řádu. K tomu potřebuje platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Registrace platí dvanáct měsíců, lze ji každoročně obnovovat. Registrační poplatek pro seniory činí 50 korun, poplatek za ztrátu průkazky a vystavení nové je 10 korun.

Kontakt:

Petra Klimentová – MVS

tel.: 554 212 566, 778 532 965

dospele@knihovnarymarov.cz

Mgr. Zdenka Nesetová

tel.: 554 212 566, 778 532 965

akvizice@knihovnarymarov.cz