Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Pro dospělé

Pro dospělé

Půjčovna pro dospělé, čítárna

Půjčovna pro dospělé je umístěna v pravém křídle přízemí budovy, čítárna v levém křídle.

Půjčovna nabízí kvalitní fond ve volném výběru, beletrie je řazena abecedně podle příjmení autorů a naučná literatura tematicky podle Mezinárodního desetinného třízení. Lepší orientaci v žánrech beletrie nabízí systém piktogramů. Zvlášť jsou vyčleněny detektivky, novinky a knihovnické tipy. Regionální knihovnické centrum pravidelně zasílá výměnný fond.

Pro dospělé | Městská knihovna Rýmařov

V čítárně jsou umístěny audioknihy, stolní hry, časopisy a denní tisk, poezie, cizojazyčná a regionální literatura, komiksy. Čtenářům je k dispozici šest počítačů s připojením na internet, skener, tiskárna a kopírka (služby jsou zpoplatněny dle ceníku). Lze využít i MVS (meziknihovní výpůjční službu); mezi knihovnami spadajícími pod Regionální knihovnické centrum Bruntál je poskytována zdarma, výpůjčky z vědeckých knihoven jsou zpoplatněny částkou 100 korun.

Pro samoobslužné vracení knih slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu biblioschránka u hlavního vchodu do knihovny. Knihovna také zajišťuje doplňování knihobudky ve Flemmichově zahradě.

Registrace: Čtenářem se dospělý zájemce stává po vyplnění přihlášky a vystavení čtenářského průkazu dle Knihovního řádu. K tomu potřebuje platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Registrace platí dvanáct měsíců, lze ji každoročně obnovovat. Registrační poplatek pro dospělé čtenáře činí 120 korun, poplatek za ztrátu průkazky a vystavení nové je 10 korun.

Kontakt:

Petra Klimentová – MVS

tel.: 554 212 566, 778 532 965

dospele@knihovnarymarov.cz

Mgr. Zdenka Nesetová

tel.: 554 212 566, 778 532 965

akvizice@knihovnarymarov.cz