Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Pro děti

Pro děti

Půjčovna pro děti a mládež

Půjčovna pro děti a mládež je umístěna v levém křídle přízemí budovy. Nabízí rozmanitý fond beletrie a naučné literatury rozdělený podle věku čtenářů (červená: předčtenáři, 6–9 let, zelená: 9–12 let, modrá: 12–15 let). Zvlášť je vyčleněna poezie, leporela, komiksy a cizojazyčná literatura, naučná literatura je rozdělena tematicky podle Mezinárodního desetinného třízení. Orientaci v beletrii usnadňuje systém piktogramů.

Pro děti | Městská knihovna Rýmařov

Čtenáři si mohou vypůjčit i dětské časopisy, audioknihy a didaktické hračky. Stolní hry jsou k dispozici v čítárně, která s půjčovnou pro děti sousedí. V půjčovně je i počítač s připojením na internet a projektor.

Pro děti | Městská knihovna Rýmařov

Registrace: Čtenářem se dítě do 15 let stává po vyplnění přihlášky, kterou musí potvrdit zákonný zástupce, a vystavení čtenářského průkazu dle Knihovního řádu. Platnost registrace je dvanáct měsíců. Registrační poplatek pro děti činí 50 korun, poplatek za ztrátu průkazky a vystavení nové je 10 korun.

Pro školy: Knihovna spolupracuje se školami všech typů z Rýmařova i okolních obcí. Pro školní třídy pořádáme besedy, workshopy, scénická čtení, knihovnické lekce, pasování prvňáčků na čtenáře ad.

Kontakt:

Mgr. Vlasta Dušejovská

tel.: 554 212 566, 778 532 965

detske@knihovnarymarov.cz