Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Základní informace

Základní informace

Městská knihovna Rýmařov

Julia Sedláka 708/18

795 01 Rýmařov

Identifikátor datové schránky: vthhk4y

Evidenční číslo knihovny MK ČR: 1002

Sigla: BRG 501

Číslo účtu: 197331900267/0100

IČO: 63731380


Podatelna a příjem dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů, která je současně i adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě na fyzických nosičích:

Doručené dokumenty se přijímají v kanceláři ředitelky knihovny na adrese Julia Sedláka 18, Rýmařov. V ředitelně se provádí příjem dokumentů (zásilek) dodaných provozovatelem poštovních služeb, kurýrem, osobně, datovou schránkou (ID datové schránky vthhk4y) či prostřednictvím úřední emailové adresy: reditelka@knihovnarymarov.cz. Ředitelna přijímá také dokumenty v digitální podobě doručené na stanovených přenosných technických nosičích dat – USB flash disk, USB externí HDD.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo jiné závady:

Při zjištění chybného formátu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému / operačním systému nebo na zpracovaných informacích, systém zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tj. zpráva není přijata a nemůže být ani doručena. Adresát o této skutečnosti nebude informován.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud podatelna knihovny zjistí, že doručený analogový či digitální dokument je nečitelný či neúplný, obsahuje škodlivý kód či je ve formátu, ve kterém podatelna není schopna dokumenty přijímat, ale je schopna určit odesílatele dokumentu (a jeho kontaktní údaje jsou známé), vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě a následně stanoví další postup pro odstranění chyby.