Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Zrcadlení Šárky Lupečkové

Zrcadlení Šárky Lupečkové

Galerie Čítárna rýmařovské knihovny v pátek 17. března otevřela novou výstavu. Nese název Zrcadlení a její autorka Šárka Lupečková jejím prostřednictvím představuje zcela nový cyklus, který vznikl knihovně „na míru“.

Grafička a malířka Šárka Lupečková (*1968) vystudovala gymnázium v Krnově a pokračovala studiem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (obor jazyk český – výtvarná výchova). Od dob studií se aktivně věnuje vlastní tvorbě a pedagogické činnosti na gymnáziu, základní škole a základní umělecké škole. Od roku 2006 spolupracovala s Jindřichem Štreitem na organizaci výstav v Galerii v Kapli a na bruntálském zámku.

Řadu let rozvíjela techniku volné voskové batiky, poslední roky především grafiky (suchá jehla, lept) a netradiční techniky autorské a kombinované. Témata čerpá z krásné literatury nebo vytváří přímo ilustrace ke konkrétním textům (soubor Pocta B. Reynkovi, ilustrace k básním Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka, ilustrace sbírky Ivo Janouška Zabloudit s andělem…). V prostředí medlovské kovárny svého tchána Rudolfa Lupečky st. a švagra Rudolfa nalezla zásadní téma pro svou tvorbu. Cyklus prací (stále otevřený) nese název Rudolfova kovárna. Svůj repertoár rozšířila také o tvorbu originálních dýmníků a šperků. Žije střídavě ve Šternberku, Medlově a Rýmařově.

Nová výstava v čítárně rýmařovské knihovny představuje „novou“ Šárku Lupečkovou. Autorku si v posledních letech spojujeme především s grafikami z cyklu Rudolfova kovárna, se zemitými a tmavými barvami, otisky hřebíků, mřížek, sítek, matic a dalších součástek v hutných kompozicích, zapuštěných do těžkých kovových rámů. V novém cyklu je všechno jinak. Kov a oheň, evokující interiér potemnělé huti s výhní, vystřídalo denní světlo, volný prostor a vodní hladina, v níž se odrážejí stromy.

Na počátku tvorby stojí inspirace a k ní často vede prvotní impuls. Autorka s nadsázkou uvádí, že novým cyklem splnila zadání knihovny. Nabídka vystavovat v naší čítárně byla totiž spojena s prosbou, aby vybrala díla, která unese zdejší závěsný systém. Pro Šárku Lupečkovou to znamenalo zvolit jiný materiál (plátno) a s ním jinou techniku – zapouštění barevných tuší do mokrého podkladu. Vznikl tak zcela nový cyklus. Jeho tématem se stala krajina, konkrétně stromořadí a skupiny stromů podél břehů. Odraz vegetace na vodní ploše, jeho mihotavé zrcadlení, je stěžejním námětem stejnojmenného cyklu. Co je nahoře, je i dole, jen obráceně, rozostřeně, rozkmitáno v liniích vlnek, v neklidném, a přitom uklidňujícím pohybu. Co je dole, je i nahoře, koruny stromů se do sebe vpíjejí ve vrstvách a skvrnách barev různých ročních dob a vytváří abstraktní struktury. Pozorný divák v nich objeví i otisky odkazující na grafický cyklus Rudolfovy kovárny.

Zrcadlení má v autorčině pojetí i jiný význam – vyjadřuje komunikaci mezi tvůrcem a divákem, přání, aby sdělení, které bylo do obrazu vloženo, rezonovalo s tím, kdo jej pozoruje.

Zrcadlení Šárky Lupečkové | Městská knihovna Rýmařov