Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Věra Nováková: Magická moc písmen

Věra Nováková: Magická moc písmen

Dílo pražské výtvarnice Věry Novákové (*1928) mohlo místní publikum poprvé spatřit v roce jejího životního jubilea díky společné výstavě autorky a jejího souputníka Pavla Brázdy v rýmařovském muzeu (2018). Po pěti letech, v čase svých půlkulatin, se Věra Nováková do Rýmařova vrací, tentokrát samostatnou výstavou v galerii Čítárna městské knihovny, příznačně nazvanou Řeč písmen.

Pozoruhodné, formálně i námětově rozmanité dílo Věry Novákové zůstávalo desítky let veřejnosti neznámé. Krátce po únorovém převratu roku 1948 byla stejně jako Pavel Brázda během čistek vyloučena z Akademie výtvarných umění v Praze a měla zákaz vystavovat. Pro začínající autorku to byla osudová rána, přesto se své volby nevzdala a tvořila dál. Při procházkách městskou periferií i krajinou výtvarné nadání rozvíjela kresbami do skicáku, postaru, mimeticky. Nespokojila se přitom s nápodobou viděné reality, ale citlivě pronikala do její podstaty. To a také nucená izolace od oficiální výtvarné scény ji vyslalo na dráhu svébytné umělkyně, která objevuje vlastní cesty. Každý podnět, jejž jí život přinesl, vyjádřila prostřednictvím vnitřní reflexe. Mimořádná citlivost k prožívaným událostem se odrážela v námětech jejích obrazů, zpočátku zpracovávaných pod vlivem techniky starých mistrů realisticky či surrealisticky, později o poznání stylizovaněji.

Výstava Řeč písmen, kterou nyní hostí čítárna rýmařovské knihovny, představuje důležitou část díla Novákové. Impulsem k ní byla spolupráce na ilustracích knihy další tvůrčí i životní dvojice, Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Ilustrace pro umlčovanou autorku znamenaly vzácnou příležitost věnovat se výtvarné práci profesionálně. Nováková ilustrovala přírodovědné a anatomické publikace a též několik beletristických knih, často dětských, např. Pepíkovy prázdniny od Olgy Scheinpflugové (1958) nebo Co se slovy všechno poví (1963) do Hiršala a Grögerové. Právě zde se setkala s fenoménem jazyka, slov a písmen coby nositelů významů nejen s funkcí primárně komunikační, ale i hlubší, symbolickou.

Věra Nováková se zkoumání tvarosloví písmen věnovala ve dvou obdobích. Poprvé v 60. letech, kdy se u ní text začal objevovat jako doprovodné sdělení obrazů a pod vlivem experimentální poezie a lettrismu osamostatňovat, resp. přesouvat do centra zájmu autorky. Toto první období na výstavě v knihovně reprezentuje plátno Architektura (Arché) z roku 1965 a V – Vegetace z roku 1966, na nichž se zmnožená písmena A či V stávají stavebním kamenem celé kompozice, nebo figurální olejomalba Milosrdný Samaritán (1967), na níž se biblické postavy i jejich pozadí skládají z písmen S-A-M-A-R-I-T-Á-N.

K písmenům se Věra Nováková vrátila v 90. a následujících letech. Na základě jedné z ilustrací zmíněné dětské knížky později vzniklo plátno Kam Kráčíš? (2001), kde se písmeno K v podobě zjednodušených lidských postav rozbíhá různými směry. Podobně tvar U na malbě Ulička úzkosti (1996) vymezuje soutěsku ulice i uplakanou lidskou tvář. Zásadní je v díle Novákové téma křesťanské víry, jež se přirozeně prosazuje též v cyklu písmenových obrazů. Vedle zmíněného Samaritána zpracovala v 90. letech též portrét biblického Abrahama na půdorysu písmene A (1996) a v opakovaných liniích písmene M zachytila pietu na olejomalbě Mrtvý Mesiáš (1994), kde se M vztahuje též k pojmu Matka či Marie. Jejím protějškem je písmeno O, vyjadřující nejen pojem Otce, hlavu dítěte či sluneční kotouč, ale též dokonalost tvaru kruhu, jenž může být i kruhem bludným (O – Otec, 1993; Bludný kruh I, 1955). Věru Novákovou zaujala také mnohovýznamová dynamika písmene S (dvojice S s otazníkem, 2007; Slzy Stařičké Sfingy, 2007), které se ve spojení s tvarem kruhu mění ve spirálu života (Terč, 2006).

Výběr obrazů Věry Novákové, příhodně instalovaný v prostorách čítárny, odkazuje k magické moci písma, jež pomocí jednoduchých geometrických znaků zaznamenává složitá sdělení a vypráví příběhy. Výstavu si mohou návštěvníci knihovny prohlédnout do konce února.

Věra Nováková: Magická moc písmen | Městská knihovna Rýmařov