Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

O galerii

Ve vestibulu bývalé budovy rýmařovské knihovny na Sokolovské ulici vznikla v roce 2005 galerie U Stromu poznání, určená ke krátkodobým výstavám profesionálních i amatérských výtvarníků, fotografů či žáků výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov. Několikrát prostor galerie využili zahrádkáři pro výstavu výpěstků, konaly se zde workshopy i přednášky VU3V.

Po přestěhování knihovny do budovy na ulici Julia Sedláka knihovna výstavní prostor zcela postrádala. Díky instalaci závěsného systému do čítárny proto na podzim 2021 vznikla galerie nová, pojmenovaná jednoduše Čítárna.

Vzhledem ke specifikům výstavního prostoru se musela změnit koncepce výstav v knihovně. Galerie Čítárna je určena pouze pro dlouhodobé výstavy (na 3–4 měsíce) velkoformátových výtvarných děl. Rozměry a rozvržení výstavních ploch jsou zaznačeny v půdorysném plánku místnosti.

O galerii | Městská knihovna Rýmařov
O galerii | Městská knihovna Rýmařov
Výstava Kobyla Martina Zemanského, říjen – prosinec 2021