Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Lubomír / Adam Dostálovi

Lubomír / Adam Dostálovi

První letošní výstava v čítárně rýmařovské knihovny představuje dvojici autorů – otce a syna. Lubomír a Adam Dostálovi z Horní Loděnice patří k výrazným výtvarným osobnostem Olomoucka a severní Moravy.

Malíř a sochař Lubomír Dostál (*1950) pochází z Brna, kde také absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu. Od roku 1971 trvale žije na Olomoucku. Do roku 1989 vystavoval především neveřejně, bez „oficiálního povolení k tvorbě“. V roce 1984 představil svá díla v galerii u Štreitů na Sovinci, účastnil se sympozií v Hranicích na Moravě (1987), v Teplicích nad Bečvou (1988) a v Rudě (1988). Po roce 1990 vystavoval kolektivně či samostatně v Praze, Brně, Opavě, Olomouci, Uničově, Krnově, Moravském Berouně, Bruntále, Horní Loděnici, Havlíčkově Brodě, Hradci nad Moravicí, Rýmařově, ale i v zahraničí. Byl či je členem skupin Odjinud, Sudetská pětka a Spolku olomouckých výtvarníků, patří do okruhu přátel rýmařovského Spolku OCTOPUS.

Věnuje se především malbě a sochařské tvorbě z keramické hlíny, sádry a betonu. Základní materiál kombinuje se sklem, drátem nebo přírodninami. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách či v Muzeu umění Olomouc. Vytvořil několik realizací ve veřejném prostoru: ve Velkých Losinách (1990), Brně (1992, 1993), Moravském Berouně (1993, 1994), Olomouci (1995), Hradci nad Moravicí (2000), Leskovci nad Moravicí (2015). V roce 2023 byla v Rýmařově instalována dvě jeho sochařská díla: Fraktály a Čarokruh. Ilustroval též knihu pohádek Tančící hvězdy Karla Křepelky (1995) a knihu jesenických příběhů Soví král Ireny Šindlářové (1998).

Do čítárny rýmařovské knihovny Lubomír Dostál zapůjčil malby ze tří tematických okruhů, jež mají pokaždé specifický rukopis i atmosféru: šedé ostnaté krajiny bez lidí či jiných živých bytostí a naproti nim výrazně barevné „ikony“ či „koberce“ s motivy koupajících se figur nebo pohádkový výjev jezdců na koních.

Výtvarník a básník Adam Dostál (*1980) absolvoval šternberské gymnázium a krátce studoval výtvarný obor na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Umělecké nadání zdědil po otci Lubomírovi i matce, rovněž známé výtvarnici Markétě Kuxové.

Výstav a malířských sympozií se účastní od roku 2000. Představil se na samostatných i kolektivních výstavách v Olomouci, Šternberku, Bruntále, Moravském Berouně, Hradci nad Moravicí, Šumperku, Praze, Brně, Přerově a několikrát i v Rýmařově. Zastoupen je ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí, např. v Německu či Velké Británii. Je členem okruhu Galerie Caesar v Olomouci a hostem Spolku olomouckých výtvarníků.

Zabývá se zejména malbou, kresbou a grafikou, vytváří však také specifické sochy a objekty z nalezených přírodnin a od roku 2009 příležitostně píše básně pod pseudonymem Tesfaye Kux.

V čítárně knihovny jsou vystaveny čtyři malby Adama Dostála na pomezí krajiny a abstrakce. Příroda je pro něj zásadním inspiračním zdrojem, v jeho pojetí se však vymyká realistickému zobrazení a bují do podoby fantastických džunglí, rozpíjí se do barevných skvrn nebo jako pod mikroskopem rozkládá do sítí, struktur a shluků buněk.

Výstava Lubomíra a Adama Dostálových je v čítárně přístupná do konce dubna.

Lubomír / Adam Dostálovi | Městská knihovna Rýmařov